אודותינו

המסדר – תוכנה, הוקמה לסייע לעסקים ומשרדים וכן מוסדות לנהל את ההוצאות וההכנסות שלהם בצורה נוחה, שיהיה שליטה בניהול וכדו'.

המסדר – תוכנה מנוהל ע"י שומרי תורה ומצוות